اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 حمل , 1397

هفت ورزشکار اردوی ملی به کانادا می روند

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 24 سرطان
وزارت دفاع ملی هفت ورزشکار معلول اردوی ملی را به خاطر انجام یک سلسله مسابقات ورزشی به کانادا می فرستد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در یک نشست خبری با ابراز این مطلب گفت که این افراد در میدان های جنگ علیه دشمن اعضای بدن شان را از دست داده اند و پس از آن به ورزش رو آورده اند و اکنون آماده شده اند تا یک سلسله رقابت های را در کانادا انجام دهند .
او از این افراد به عنوان قهرمانان یاد کرد که نه تنها در میدان های نبرد علیه دشمن قهرمانانه رزمیدند بل در ورزش نیز می خواهند مبارز باشند. او گفت، بنا بر دعوت کانادا از میان هفتاد ورزشکار هفت تن انتخاب شدند و در بخش های والیبال نشسته، بولینگ و مردان آهنین از بیست سنبله تا دوازده میزان سال روان با ورزشکاران کشور های مختلف رقابت می کنند.
در این رقابت ها ورزشکاران هفده کشور اشتراک دارند.
این ورزشکاران در سال های قبل غرض انجام یک رشته مسابقات به کشورهای امریکا و انگلستان سفر کرده بودند. و با چند مدال دوباره به کشور برگشتند.
وزیری افزود که وزارت دفاع ملی یک مرکز را به نام بازتوانایی در محدوده بیست جریب زمین برای معلولان اردوی ملی درکابل می سازد که معلولان اردوی ملی بتوانند در آن جا تمرینات شان را انجام دهند.# بهزاد

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی