اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

دومین جلسه انجمن ملی ادبیات کودک برگزار شد

به گزارش افغان خبر،
24 سرطان کابل باختر
دومین جلسه مشورتی پیرامون ایجاد انجمن ملی ادبیات کودک امروز در مقر وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ میکوشد تا بخاطر رشد ادبیات کودک انجمنی را زیر نام انجمن ملی ادبیات کودک ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد، اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی، محمد محق مشاور فرهنگی ریاست اداره امور و فاضل شریفی محقق ادبیات کودک اشتراک داشتند که روی طرح نشان ( لوگو) انجمن ملی ادبیات کودک بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا پوهاند محمد رسول باوری صحبت کرد و گفت که ادبیات کودکان محور اصلی این انجمن اند و باید توجه در انتخاب نشان متمرکز به کودکان باشد. او تاکید کرد: " نشان انجمن برای کودکان فهما و قابل درک باشد.
در این جلسه همچنان به آمریت ارتباطات وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرده شد تا فهرستی را در این مورد با اسامی شخصیت ها و نهادهایی که در رابطه به ادبیات کودکان فعالیت دارند را ترتیب و در جلسه آینده ارائه کند
در اخیر نشان و یا علامات انجمن ملی ادبیات کودک که از سوی ریاست هنرستان ترتیب شده بودغرض انتخاب و مداقه به اعضای کمیته مقدماتی ارائه شد که از آن جمله دو نشان آن توجه اعضای کمیته را جلب کرد و انتخاب یکی از آن دو به جلسه بعدی موکول شد. ختم/ نثارایثار

مشاهده در منبع اصلی