مطالب مرتبط:

پنج تن در جوزجان کشته و مجروح گرديدند

مطالب اخیر