اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

نگاه قومی خاک پاشی به چشم مردم

به گزارش افغان خبر،

ناصر فیروزی
نگاه قومی خاک پاشی به چشم مردم
لالی حمیدزی و ظاهر قدیر هردو در حکومت چور ملی کرزی پولدار شدند. هردو نمایند پارلمان بودند و هستند. در تمام همان دور اشرف غنی هم پهلوی شان بود. روش پول در اوردن هردو را میدانست. منظورم این است که اگر دزدی هم میکردند اشرف غنی میدانست. اما باز هم در زمان انتخابات هردو را بیاری گرفت. این دو نفر از افراد کلیدی تیم اشرف غنی شدند. هر دو نفر ادعای پست و مقام دولتی را نداشتند. احتیاجی هم نداشتند . اعمال بعدی شان این موضوعات را ثابت میکند. چون ظاهر قدیر به گفته آقای جهانی میرود برای رای گرفتن به وزرای غنی به بعضی از نماینده رشوت میدهد. این نشان میدهد. که قصد وزیر شدن نداشته. از نظر طرفداران غنی تا اینجا آدمهای خوبی هستند.
حالا هردو نفر منتقد اشرف غنی شده اند. شبه هردو نفر دزد ، وطن فروش ووووو شدند. گفتند چون منافع خود را از دست داده اند شکایت میکنند. چون پست و مقام نگرفتند شکایت میکنند. در صورتی که این ها همان آدمهای گذشته هستند. نماینده پارلمان بودند حالا هم هستند. معاملات کلانی که داشتند حالا هم دارند. اگر اشرف غنی جلو دزدی های انها گرفته پس چرا آنها را با اسناد موجود دستگیر و به دادگاه روان نمی کند؟
فرض بگیریم که غنی دزدان و اختلاص گران را خوش ندارد. پس چرا فاروق وردک که متهم میلیونها دالر اختلاص شد در دولت خود وزیر ساخت؟ چرا عمر زاخیل وال را که متهم به اختلاص بود سفیر تام الاختیار در پاکستان ساخت؟
حالا اطرافیان اشرف غی که هنوز رانده نشده اند توجیه که اینها منافع شان در دولت غنی از دست داده اند. حاضر نیستند به هیچ عنوان اعمال فاشیستی غنی را بپذیرند.

مشاهده در منبع اصلی