اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 14 حمل , 1397

داکتر عبدالله عبدالله : کشور های که بین گروههای تروریستی برتر قایل میشوند یک اشتباه محض است

به گزارش افغان خبر،
کابل 24 / سرطان / باختر
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور یکبار دیگر تاکید کرده است که فرق بین القاعده ، داعش و طالبانی که ازحملات هراس افگنی کار میگیرند، نیست ونیزفرقی میان تروریست خوب وتروریست بد وجود ندارد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : رئیس اجرائیه کشور در کنفرانس بین المللی گفتگو های افغانستان و آسیای میانه که درشهر بامیان  برگزار شده بود گفت: این کشوردر شانزده سال گذشته  کوشش های داشت وبا موانع نیز مواجه بوده است زیرا افغانستان قربانی حملات هراس افگنی بوده است که درمبارزه  با هراس افگنان و شبکه  های  تروریستی یک قسمت بیشتر آن به عهده مردم افغانستان گذاشته شده است این گروه های هراس افگنی از هرسطح منطقه شامل است .
رئیس اجراییه کشور در مورد همکاری های منطقه ای در راستای مبارزه با تروریزم گفت همکاری  ها درجایی کم است درجایی وجود ندارد و درجای هم متاسفانه از گروه های هراس افگن حمایت صورت میگرد ونیز بعضی  کشور های که  بین  گروه های  تروریستی  برتری قایل می شوند و این یک اشتباه محض است همان طوریکه کشور ها از اشتباهات گذشته خود قیمت پرداخته ومردم این منطقه نیز قیمت پرداخته اند واین اشتباه هم قیمت اش بسیار بزرگ است.
رئیس اجرائیه کشور تصریح کرده که گروه طالبان ،شبکه القاعده ، داعش ودیگر دسته های هراس افگن خوب وبد ندارند وهمه دشمن مردم  هستند.
این درحالیست که در سال های اخیر برخی گزارش ها مبنی بر حمایت روسیه وایران از گروه طالبان  به نشر رسیده  است زیرا  این کشورها درپهلوی پاکستان از برای حمایت  گروه های هراس افگن مورد نتقادهای شدید قرار گرفته اند اما مقامات کشورهای یاد شده این موضوع را همواره رد  کرده اند .
اما حملات گروه های هراس افگنان نه تنها افغانستان را بلکه کشورها همسایه ،منطقه وجهان را نیزبه مشکلات  ناامنی مواجه ساخته است زیرا حوادث های اخیر درکشور های تروریست پرور و حامیان هراس افگنی نشان دهنده آنست که تروریزم مرز،قوم، مذهب،زبان و ملت را نمی شناسد و سعی میکنند تا مردمان منطقه و جهان را به خاک وخون بکشانند و این عمل وبرنامه های گروه های هراس افگن به مردمان منطقه و جهان واضع  وآشکارا نشان میدهد که تروریزم خوب و بد ندارد وهمه گروه  های تروریستی  خطرناک اند ویک تهدید بزرگ برای تمام کشورهای  جهان می باشد  .
این درحالی است که کشورهای که ازناحیه تهدید های گروه های هراس افگن آسیب پذیراند ومیان تروریست خوب و بد فرق قایل نیستند اما تا کنون برخی کشورهای منطقه از گروه های هراس افگن بخاطر اهداف شوم شان حمایت های  مالی ونظامی میکنند.
اما تا زمانیکه  این گونه حمایت ها از گروه های هراس افگن  درمنطقه وجود داشته باشد  تروریزم با بهره مندی از کمک های بی دریغ حامیان خودوجود خواهد شد . جاوید روشان

(Visited 18 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی