مطالب مرتبط:

داکتر عبدالله عبدالله : کشور های که بین گروههای تروریستی برتر قایل میشوند یک اشتباه محض است

مطالب اخیر