مطالب مرتبط:

دو انتحاری در پکتیا کشته شدند

مطالب اخیر