مطالب مرتبط:

کشته شدن هشت هراس افگن دریک حمله نیروهای کوماندو در کندز

مطالب اخیر