اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ گزارش کارکرد های بخش فرهنگی بنیاد آغاخان را، شنید

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر24 سرطان
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیداربا رییس بنیاد فرهنگی آغاخان ، گزارش کارکرد های آن نهاد را در بخش فرهنگی شنید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار اجمل میوندی رییس بنیاد فرهنگی آغاخان، گزارش ازکارکرد های آن بنیاد دررابطه به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی را که زیرکار آن موسسه میباشد ، ارائه کرد.
همینگونه درجریان این دیدار، میوندی  یک جلد کتاب تصاویر و رسم های شماری ازآبدات تاریخی افغانستان را که درآن مناطق بیناد فرهنگی آغاخان روی پروژه های بازسازی و ترمیم آبدات تاریخی کارکرده است ، به سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ اهدا کرد.
همچنان رییس بنیاد فرهنگی آغاخان، شارلود مکسول جونز مسول پروژه جدید بنیاد فرهنگی آغاخان، دربخش حمایت از فرهنگ غیرملموس را به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ معرفی کرد.
پوهاند باوری ازکارکرد های بنیاد فرهنگی آغاخان دربخش فرهنگی بخصوص حفاظت و بازسازی آبدات تاریخی به قدر دانی یاد کرده برهمکاری های بیشترآن نهاد با وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد.
همینگونه رییس بنیاد فرهنگی آغاخان اطمینان داد که همکاری های شان را با وزارت اطلاعات وفرهنگ بیشتر ازپیش گسترش میدهند. # احمدضیا احمدی

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی