مطالب مرتبط:

در حملۀ اشتباهی ناتو در شهر کندز يک مکتب تخريب گرديد

مطالب اخیر