مطالب مرتبط:

روند برداشتن موانع از جاده‌های کابل پس از توقف یک هفته‌یی دوباره آغاز شد

مطالب اخیر