اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

انکشاف عرضه خدمات اجتماعی در پل حصار بغلان

به گزارش افغان خبر، پلخمری 24سرطان باختر
با تطبیق بیش از یک صد پروژه زیر بنایی هشتاد و پنج درصد مشکلات محیطی ساکنان ولسوالی پل حصار ولایت بغلان مرفوع گردیده است.
امان الدین اندرابی رییس شورای انکشافی ولسوالی پل حصار در مصاحبه با خبرنگار آژانس باخترگفت که از آغاز برنامه همبستگی ملی، طی دو دوره این برنامه به شمول سایر پروژه ها که از سایر منابع جذب گردیده است، جمعاً به تعداد یکصد و چهار پروژه زیربنایی که شامل اعمار بیست و دو باب مکتب، دوباب کلینیک،ده پروژه تولید برق آبی کوچک، هشت پایه پل پیاده رو و موتررو، جغل اندازی و احداث چهل و پنج کیلومتر سرک، حفر شصت حلقه چاه آب، اعمار ده باب مرکز اجتماعی، اعمار سربندها، دیوارهای استنادی و غیره با دو شبکه آبرسانی میباشد که درچوکات سی و دو شورای انکشافی قریه ها از سوی بنیاد انکشافی آغاخان تطبیق وعملی گردیده است.
وی افزود که از جمله پروژه های تطبیق شده شصت و چهار پروژه آن درچوکات برنامه همبستگی ملی و چهل پروژه دیگرآن ازسایرمنابع جذب وتوسط شوراها درولسوالی پل حصار تطبیق شد و بیش از هشتاد و پنج درصد مشکلات محیطی مردم ولسوالی پل حصار مرفوع گردیده است.
محمد رجب ولسوال پل حصار با قدردانی از تلاش های شورای های انکشافی وهمکاری های تخنیکی بنیاد انکشافی آغاخان گفت که قیرریزی سرک ولسوالی ده صلاح الی پل حصار زیر کار میباشد که با تکمیل این پروژه، دسترسی مردم پل حصار به عرضه خدمات اجتماعی نزدیک به نود درصد افزایش خواهد یافت. احمد نعیم (دوستی)

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی