اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

برگزرای ورکشاپ مشترک دست اندرکاران صنعت زعفران

به گزارش افغان خبر،

ورکشاپ مشترک دست اندرکاران صنعت زعفران در تالار کنفرانس وزرارت زراعت ابیاری و مالداری از سوی پروژه سارد و ریاست غله جات وزارت زراعت بمدت دو روز برگذار گردید.
أين وركشاپ شامل اعضای کمیته ملی، اعضای کمیته حمایتی، هیت رهبری اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان، انجمن های زعفران کاران و نماینده ITC بود و روی مشکلات و چالشها و راه حلهای تولید، پروسس، صادرات و بازاریابی زعفران بحث و مفاهمه همه جانبه صورت گرفت.
گفتنی است، دراین ورکشاپ که نمایندگان وزارت خانه های امور خارجه، تحصیلات عالی، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، اداره انکشاف صادرات ونمایدگان ریاست های سکتور خصوصی، اقتصاد خانواده، منابع طبیعی، حفاظه نباتات و تکنالوجی معلوماتی شرکت کرده بودند.

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی