مطالب مرتبط:

یک واقعه جدید مثبت فلج کودکان در ولایت کندهار ثبت شده است

مطالب اخیر