اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

پالیسی های مبارزه با فساد تطبیق نمی شود

به گزارش افغان خبر،

اختلافات سیاسی، تقسیم قدرت در حکومت و ناامنی کثیر عوامل اصلی کندی در مبارزه با فساد اداری است.

غلام حسین فخری، رییس اداره مبارزه با فساد اداری در گفتگو با تلویزیون آرزو می گوید که جنگ و ناامنی، ساختار دولتی که قدرت را تقسیم می کند، اختلافات سیاسی، ذوق و سلیقه های متفاوت سیاسی در کنار فقر و بیکاری و فرهنگ ضعیفی که داریم سبب شده است که در امر مبارزه با فساد اداری مشکلات وجود داشته باشد.

فخری بیان می کند که متاسفانه قاطعیت رییس جمهور در جریان جلسات و میان اسناد متعددی که امضا می کند در بخش مبارزه با فساد مشخص است اما در تطبیق عملی این پالیسی ها در ادارات مبارزه با فساد و سایر ادارات مشکلات بسیاری دیده می شود.

گفته می شود که موجودیت فساد در دستگاه حکومتی بیش از ناامنی و اختلافات سیاسی برای کشور مخرب بوده است و باورها بر این است که محو فساد منوط به کمک کشورهای جامعه جهانی است و از طرف دیگر بسیاری از کشورها افزایش کمک های خود را مشروط به محو پدیده فساد در کشور گفته اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی