مطالب مرتبط:

جنرال زبیر: هند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند

مطالب اخیر