اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

عبدالله عبدالله در برابر پرسش ی

به گزارش افغان خبر،

عبدالله عبدالله در برابر پرسش یک عضو جنبش روشنایی در بامیان، بی پاسخ ماند و به چالش کشیده شد
شماری از اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بامیان در قالب فعالین مدنی این ولایت، قبل از ظهر با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیدار کردند. درین دیدار عبدالقادر حسنی عضو شجاع و برومند شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در بامیان، در خصوص دلیل فیصله ظالمانه 11 ثور 1395 کابینه حکومت وحدت در خصوص انحراف توتاپ از مسیر بامیان- میدان وردک که باعث شکل گیری قتل عام میدان روشنایی نیز گردید، از داکتر عبدالله پرسشی را مطرح کرد و او در پاسخ دادن به این سوال عاجز ماند و با دست پاچگی طفره رفت.
با آنکه عبور برق 500 کیلوولت ترکمنستان بعنوان یکی از خواست های اصلی فعالین مدنی بامیان نیز مطرح گردید، اما داکتر عبدالله در پاسخ دادن به خو است ها و پیشنهادات فعالین مدنی بامیان، بازهم طفره رفت و حتی از گرفتن نام توتاپ و برق 500 کیلوولت سرباز زد. انگار یاد کردن از توتاپ برای او یا ننگ بزرگیست یا شرمی که زبانش از اعتراف بدان عاجز است.
زنده باد عدالت
پاینده بادعدالت خواهان

رضا فکور کرمانی

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی