اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

پیام شورای عالی مردمی جنبش

به گزارش افغان خبر،

پیام شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در ارتباط با اعتراض مدنی عدالت‌خواهان در بامیان

به نام خداوند توانا و دادگر
بامیان سرافراز سپاس!
روز جمعه ۲۳ سرطان جوانان آگاه، آزاده و عدالتخواه بامیان در جریان سفر داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به این شهر یک بار دیگر صدای اعتراض خود را در برابر ستم و تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان این سرزمین خسته از بیداد بلند کردند؛ تا به رهبران ارگ و سپیدار یادآوری کنند که وعده های عوام‌فریبانه نمی تواند آرمان و مطالبه یاران شهید ما را تحت الشعاع قرار دهد.
جوانان سرافراز بامیانی در آستانه سالگرد دوم اسد روز دسیسه فاجعه بار حلقه خاص امنیتی علیه تظاهرات مدنی جنبش روشنایی که به شهادت ۸۶ تن از پیشگامان جنبش و جراحت بیش از ۴۰۰ تن دیگر انجامید، یک بار دیگر با خروش عدالت‌خواهانه خود در برابر رئیس اجرایی حکومت اعلام کردند که فریاد دادخواهی و عدالت طلبی جنبش روشنایی تا تحقق مطالبه یاران شهید ما که همانا تطبیق ماستر پلان اصلی برق کشور و امتداد لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان – میدان وردک است ادامه خواهد داشت و عدالت‌خواهان در داخل و خارج از کشور در هر فرصتی در برابر تبعیض پیشگان فریاد اعتراض خود را بلند خواهند کرد.
اعتراض عدالت‌خواهان در بامیان در شرایطی صورت گرفت که متاسفانه مقامات اداره محلی بامیان باپیروی از حاکمان مستبد کابل، از انجام وظایف قانونی شان سرپیچی کرده و قصد ممانعت از بیان خواست ها و مطالبات مشروع مردم را داشتند؛ بی خبر از اینکه وقتی جامعه از تبعیض و ستم به ستوه آمده باشد، در ناگوار ترین شرایط نیز راهی برای بیان نارضایتی و اعتراض خود خواهد یافت.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در کابل با تقدیر از این حرکت عدالت‌خواهانه و مدنی مردم بامیان به تمام عدالت‌خواهان در جهان اطمینان می دهد که بر پای مطالبه یاران شهید خود چون کوه بابا استوار و پابرجا ایستاده است و ضمن تاکید بر ماهیت مدنی و عدالت‌خواهانه فعالیت های جنبش، اعلام می کند با هیچ شخص و جناح سیاسی خصومت نمی ورزد؛ اما تحت هیچ شرایطی از مطالبات مشروع و انسانی خود دست بر نخواهد داشت.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی
۲۳ سرطان ۱۳۹۶
کابل

مشاهده در منبع اصلی