اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 8 حمل , 1397

حرمت رای ما کجاست؟

به گزارش افغان خبر،

در هنگامه سفر رییس اجراییه عبدالله عبدالله به بامیان
حکومت مسؤلیت صیانت حقوق اساسی، حقوق بنیادی و شهروندی ملت ها را داراست. بر حکومت هاست تا عدالت را بر قرار کند، برابری معمار جامعه بگرداند و مشارکت را در همه بخش ها نهادینه کند. شهروندان بامیان از چند سال بدین سو ده ها اعتراض عدالت طلبانه برای پایان تبعیض و سیاست حذف اقوام تاجیک و پشتون داشته اند، این مسؤلیت شهروی است تا پای بند قانون بوده و برای مطالبات خود اعتراض مدنی نموده،‌از خشونت گری بپرهیزد، اما در مقابل مسؤلیت حکومت مرکزی است تا حقوق شهروندان خود دفاع و‌پاسداری کند.
جناب رییس اجراییه!
بخش عمده شهروندان بامیان برای شما رای دادند، آیا شده باری از حقوق این مردم دفاع کنید؟ آیا شده است که به حکومت محلی جابر و فاشیست بامیان بگویید که گناه اهل سنت بامیان چیست، که همه روز ستم می کنید تا حذف شوند؟ حرمت رای مردم ما کجاست؟ ما برای دفاع از حقوق مان برای تان رای دادیم تا از حقوق ما دفاع کنید. در مقابل جنایت های ضد بشری و نسل زدایی در بامیان چرا خاموشی اختیار نموده اید؟
بدانید که مسؤل شخص رییس جمهوری محمد اشرف غنی و جناب شما استید! مردم می خواهند صدای واقعی و چهره واقعی بامیان را که ظلم،‌ تبعیض، پاکسازی، محرومیت و انحصار یک تیم خاص و اعتراض ها همه اقشار علیه آن است، این بار ببینید و در بامیان تغییرات گسترده را رونما گردد.
محی الدین فرهمند
مسؤل جنبش عدالت خواهی

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی