مطالب مرتبط:

استقبال ازپایان مرحله نخست قیرریزی جاده ی کمربندی شهرهرات

مطالب اخیر