مطالب مرتبط:

اسکناس‌های کهنه افغانی از تجارت تا سوزانده شدن

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۰۴ میلیارد افغانی در بازارهای افغانستان در گردش است و تنها سال گذشته هشت میلیارد افغانی به دلیل فرسوده شدن نابود شد

مطالب اخیر