مطالب مرتبط:

قرارداد ۹ پروژه سرک‌سازی و اعمار پل به ارزش ۲۳۸ میلیون افغانی امضا شد

وزارت احیا وانکشاف دهات با شماری ازشرکت های خصوصی ۹قرار داد را در بخش سرک سازی و اعمار پل در شش ولایت کشور به امضا رساند

مطالب اخیر