مطالب مرتبط:

محو: افزایش ناامنی‌ها گردشگران را از سفر به …

ریاست «افغانتور» میگوید که حضور گردشگران خارجی در کشور، در مقایسه با سال پیش، کمتر شدهاست

مطالب اخیر