اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 28 حوت , 1397

جان باختن یک نگهبان شفاخانه درهرات درحمله مهاجمان

به گزارش افغان خبر،
شهرهرات 9 سرطان باختر
از اثر حمله مهاجمان ، يك نگهبان شفاخانه كودكان واقع شيدايي یک کشته ويك زخمي برجاگذاشت.
محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی میگوید:" ﺩﺭ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﻃﻔﺎﻝ ﻭاﻗﻊ ﺷﻬﻴﺪاﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﺸﺘﻪ و ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺯﺧﻤﻲ ﺑﺸﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻭﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ۰
در عین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت میگوید:"عمليات مشترك نيروهاي اطلاعاتي وكشفي به خاطر شناسايي ودستگيري مهاجمان آغاز گردیده ونيروهاي امنيتي با استفاده از شواهدي كه در محل رويداد باقي مانده مهماجمان را بزودي دستگير وبه پنجه قانون خواهند سپرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی