اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

تجلى روح فاشيستى گل خان مومند بر انديشه غنى

به گزارش افغان خبر،

به نظر مى رسد مثلث فاشيزم (حكمتيار – حامدكرزى- محمد اشرف غنى) شمشير فاشيزم را از رو بسته اند!

شعار "اسلاميت-افغانيت" يک شعار فاشيستى و ضد انسانى است كه براى تحقق آرمان هاى شيطانى فاشيزم توسط تئوريسين هاى مكتب قبيله در ارگ نوشته شده است! اشرف غنى گفته است: "هر كدام ما به يک قوم تعلق داريم اما بعد از اين تنها يک هويت داريم؛ افغان مسلمان و مساوی بر يكديگر."

سخنان اشرف غنى احمد زى هم خلاف اسلام است، هم مغاير قانون اساسى و هم در تضاد با اعلاميه جهانى حقوق بشر.

الف- خداوند كه خالق انسان و مالک جهان است، تنوع هويت را به رسميت مى شناسد، چنانكه فرمود:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

مطابق نص صريح قرآن نمى توان شهروندان را جبرا به هويت واحد فراخواند و لهذا اين بيان اشرف غنى مغاير نص صريح قرآن مى باشد كه هويت هاى متفاوت را به رسميت مى شناسد.

ب- افغانستان مطابق مفاد ماده هفتم قانون اساسى ملزم به رعايت اعلاميه جهانى حقوق بشر است.
ماده هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می کند.‬‬

اين سخنان ریيس حكومت وحدت ملى با مفاد صريح اعلاميه جهانى حقوق بشر مغايرت تمام دارد.‬‬
‬‬
ج- با توجه به ماده هفتم قانون اساسى، چنين سخنى با قانون اساسى افغانستان مغاير است كه ریيس حكومت وحدت ملى براى اجراى آن سوگند ياد نموده است.‬‬

د- از اين اصول اساسى سه گانه كه بگذريم، واژه (افغان / پشتون) متعلق به يک اقليت قومى است كه مطابق اسناد رسمى منتشره زمان امير امان الله خان از دامنه هاى كوه هاى سليمان به شهرهاى قندهار و جغرافياى كابل تاريخى مهاجرت نموده اند. تشكيل كشور حایل افغانستان مطابق منافع منطقه ای 2 امپراطورى روسيه تزارى و بريتانيا تشكيل شده است.

جعل تاريخ و تحريف هويت خراسان بر اساس ملاحظات شيطانى و منافع بين المللى وقت انجام شده و تمام بدبختى هاى ما از آغاز غلط يک تصميم استعماری منشا گرفته است.

ه- در افغانستان هيچگاه مطابق استانداردهاى بين المللى سرشمارى صورت نگرفته است و هيچ دليل و مدركى وجود ندارد كه افغان ها/ پشتون ها بيشتر از سى درصد را تشكيل مى دهند. ادعاى اكثريت افغان/ پشتون خود نيز جعل تاريخى جهت تثبيت برنامه هاى فاشيستى افغانى در كشور مى باشد.

و- همانطوری كه مثلث فاشيزم (حكمتيار + حامدكرزى + اشرف غنى) به خود حق مى دهند تا در جهت تثبيت هويت فاشيستى گام بردارند و عمل نمايند، ما هم مطابق مفاد همين قانون اساسى از جمله ماده هفتم به خود حق مى دهيم كه براى احياى هويت تمدنى و عظمت فرهنگى و سياسى خراسان تلاش و مبارزه كنيم.

اكنون زمان آن رسيده است كه بستر ذهنى و سياسى جامعه را براى برگزارى يک رفراندوم با 2 گزينه نام خراسان به عنوان هويت ملى – سياسى و زبان فارسى به عنوان زبان تمدنى تمام شهروندان كشور مطرح نماييم. در انتخابات آينده كسى از هويت و آدرس ما كانديداى مورد حمايت خواهد بود كه از آرمان هاى بلند مردم ما نمايندگى كند

عبدالحی خراسانی

مشاهده در منبع اصلی