اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

برنامه تازه امنیتی نیروهای افغان برای جلب حمایت خارجی چیست؟

به گزارش افغان خبر، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید، آن‌ها برنامه همه جانبه امنیتی را با وزارت دفاع امریکا و ناتو شریک ساخته تا حمایت مالی آن‌ها را جلب نماید …

مشاهده در منبع اصلی