اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

نامه سرگشاده به جناب گلبدين حكمتيار

به گزارش افغان خبر،

بسم تعالي

جناب حكمتيار! اضافه از 45 سال مي شود كه اسم و شهرت شما در سياست و تاريخ افغانستان بر سر زبان ها منحيث يك شخص بحث برانگيز قرار گرفته است و مردم افغانستان از جوانمردي ها و ناجوانمردي خودت هميشه صحبت، تعريف، صدا و ناله مي كشند.

به هرحال هر آن چيزي كه كه از جانب خودت در گذشته در حق مردم مظلوم افغانستان صورت گرفته، آنرا به پيشگاه قاضي جهان كه ذات پرودگار است مي سپاريم و به گذشته صلوات مي فرستیم و اما هر عملي كه منبعد از جانب جناب شما صورت مي گيرد قابل حساب خواهد بود و مردم افغانستان تصور كردند كه جناب شما بعد از 17 سال در مخفيگاه هاي پاكستان و يا افغانستان، حتما با يك پختگي سياسي داخل سياست مغلق و پيچيده افغانستان مي شويد و اما اكنون اضافه از 2 ماه مي شود كه جناب تان در كابل تشريف آورده ايد و آن چيزي كه از شما توقع مي رفت كه گويا يك كمك و خدمت عمده در آوردن صلح و امنيت در كشور باشد، انجام نداده ايد و در ضمن در حال حاضر از جانب جناب شما يك برنامه درست امنيتي و صلح سرتاسري در دسترس مردم قرار نگرفته است.

بايد خاطرنشان نمود كه عمر كوتاه است و همه ما و شما در مقابل ذات پروردگار عالميان جواب دادني هستيم و از جناب شما خواهش مي شود كه موضوع های قومي و نژادي را كنار بگذاريد و در فكر ترقي و پيشرفت افغانستان شويد. من يقين دارم كه شخصيت مانند شما مي تواند كه در اعمار و ساختار شفاخانه ها، سرك ها و مكاتب خدمتگار درست براي مردم افغانستان شوند.

از اينكه مشكل هاي شخصي تان را با سران احزاب مانند جمعيت اسلامي، شوراي نظار و باقي تنظيم ها از طريق ديدار و ملاقات ها با فاميل ها و بازماندگان شان مثل شهيد استاد رباني و شهيد احمدشاه مسعود حل نموده ايد و يا در جريان حل آن هستيد، همه قابل تقدير مي باشد.

اميد است كه از بركت عيد سعيد فطر جناب شما زيادتر متوجه خدمت به وطنداران تان شويد و گذشته ها را از طريق اجراي وظایف نيک ملي جبران نماييد.

نادر صیقل

مشاهده در منبع اصلی