اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

خیابان وزیراکبر خان به روی موترهای عام بسته شد

به گزارش افغان خبر،

شهرداری کابل، خیابان وزیر اکبر خان را بر روی «موترهای عام» می بندد.

من از یک منبع خارجی هم شنیدم که نصف چهار راهی مسعود هم به روی ترافیک بسته خواهد شد. به خوش خیال هایی که دیروز از افسانه برداشته شدن موانع سمنتی در پوست خود نمی گنجیدند، تبریک می گویم.

بعد از تعطیلات عید، حتی به وزیر اکبرخان هم آمده نمی توانید. البته رفت و آمد «موترهای عام» در برخی خیابان های مهم دیگر هم محدود می شود.

مسعود حسینی

مشاهده در منبع اصلی