اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 اسد , 1398

خارج شدن افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی

به گزارش افغان خبر،

مسئولان بانک مرکزی می گویند که افغانستان بعد از مدت پنج سال از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی خارج شده است.
کشورهای که در این فهرست رده بندی شده باشند، با محدودیت‌های معاملات پولی و مالی روبه‌رو می‌شوند و با بیرون شدن افغانستان ازاین فهرست، نظام مالی کشور در جهان با اعتبارخواهد شد.
ایجاد یک چارچوب حقوقی و موثر برای مبازره با تمویل تروریزم و پولشویی، بلند بردن سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در مرزها از جمله  ۱۶ شرط از سوی نهاد اقدامات مالی جهانی بود که با عملی شدن این شرط ها افغانستان از فهرست خاکستری خدمات بانکی به فهرست سفید رده‌بندی شد.
قابل ذکر است که گروه جهانی اقدامات مالی، نهادی است که معیارهای چگونه گی مبارزه با پول شویی را به کشورها معین می سازد.

مشاهده در منبع اصلی