اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 اسد , 1398

برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد در سکتورهای امنیتی

به گزارش افغان خبر، جلسه مقدماتی کمیته برگزاری کنفرانس مذکور، راه اندازی شد.

مشاهده در منبع اصلی