اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد در سکتورهای امنیتی

به گزارش افغان خبر، جلسه مقدماتی کمیته برگزاری کنفرانس مذکور، راه اندازی شد.

مشاهده در منبع اصلی