اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

مساعدت مالی به اتحادیه‌ های قرضه و پس‌انداز قریه‌ای

به گزارش افغان خبر،   برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به ۱۰۴ اتحادیه‌ی قرضه و پس‌انداز قریه‌ای مساعدت مالی کرد.

مشاهده در منبع اصلی