اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

ماه های پیش رو، ماه های سختی برای دولت خواهد بود

به گزارش افغان خبر،

ماه‌ های پیشرو به ارگ، ماه‌ های سخت و به مردم ماه‌ های حماسه و افتخار خواهد بود. ارگ بنای تداوم ‌حاکمیتش را بر ارعاب و دهشت افگنی گذاشته است چون تیم توطیه و ترور با عملکرد 3 سال گذشته‌ شان دیگر همه راه‌ ها را به روی خود بسته اند.

پریشانی ارگ، از ملاقات‌ های نمایشی و بی‌ آجندا، دست انداختن به دامان تیم‌ ها، جریان‌ ها و شخصیت‌ های سیاسی، رشوه دادن به کسانی که تا دیروز آماده هیچ تعاملی با آنان نبودند، تمرکز بر قومی‌ سازی منازعه و سخنرانی‌ های پرت و به هم ریخته اشرف غنی طی روزهای اخیر و چهره‌ مغموم و ناراحت وی کاملا هویدا است.

ارگ این را می‌ داند که ماه‌ های سختی پیشرو دارد، سختی های که در تاریخ معاصر هیچ شاه، سلطان و استبدادگری نتوانسته اند تحملش کنند و از پسش برآیند.
تن دادن به خواست مردم، برای ارگ جان دوباره‌ ای بود و اما ظاهرا در محاسبه دومین مغز متفکر، افغانستان و اتمر یک وزن دارند و این قمار خطرناکی‌ است که ارگ آغازش کرده است.

حاکمی که به فرمانش در چند صد متری اقامتش انسان های عدالت خواه و بیگناه به رگبار بسته می‌ شوند، طبیعی است که آینده اش را فقط در ارعاب و دهشت افگنی دیده‌ است و مردمی که به جرم عدالت‌ خواهی و استفاده از حق‌ شان قربانی می‌ شوند، معلوم است که آینده و افتخارشان فقط در پایداری و ایستادگی و شکست استبداد معنی پیدا می‌ کند و این تضاد و منازعه با رفتن یکی از طرف ها پایان می یابد و روشن است که مردم نمی‌ روند و این مایه پریشانی ارگ است.

با این تذکر که حکومت، خشم را در سطح گسترده‌ ای بر انگیخته ‌است، ماه‌ های پیشرو به ارگ ماه‌ های سخت و به مردم که قصد دفاع از مردم سالاری و شکستن قلدری و استبداد را دارند، ماه‌ های حماسه و افتخار خواهد بود!

نور رحمان اخلاقی

مشاهده در منبع اصلی