اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

حکومت تنها با معترضان خشونت آمیز برخورد می کند

به گزارش افغان خبر،

روایت یورش نظامیان حکومتی بر معترضان بسیار غم‌ انگیز و وحشتناک است. سه بار حمله نظامیان در عرض چهار ساعت، آن هم برای برچیدن خیمه و تعقیب معترضان تا اطراف و اکناف شهر، شیوه‌ ای است که صرفا می‌ توان آن را در نابودی تبهکاران و تروریستان به‌ کار بست.

این‌ همه لشکرکشی با هاموی و نارنجک و کلاشنیکوف برای سرکوب اعتراض چطور می‌ تواند به دستور رهبران حکومت وحدت ملی صادر شده باشد. زخمی‌ هایی که همه پس از فرار و در جریان تعقیب مورد هدف قرار گرفته‌ اند. کشته‌ هایی که فقط موقع فرار کشته شده‌ اند. این شیوه اگر در پی نابودی تروریسم به کار بسته می‌ شد، به‌ حتم اکنون نه‌ معترضی وجود داشت و نه ناامنی‌ اما این شیوه فقط در پی سرکوب معترضانی روی دست گرفته می‌ شود که بزرگ‌ ترین مطالبه شان حق زندگی و امنیت است.

این جریان ها در ناف شهری صورت می‌ گیرد که داعیه صدها کشور جهان در دفاع از حقوق بشر و حق اعتراض و حق زندگی و…. در جنبش درج است. اصول و فرجام یک دمکراسی صادراتی و دولتی همین است که با بدخو‌ترین رییس جمهور انتصابی دنیا بر مردم اعمال می‌ شود.

کاوه جبران

مشاهده در منبع اصلی