اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

راه را به سوی تاریخ “9 ثور” باز نکنیم

به گزارش افغان خبر،

در افغانستان راه اصلاحات تدریجی از طریق دمکراتیک در چهارچوب قانون مسدود نیست که در آن شعار «شورش»، «انقلاب» و «براندازی نظام» صرف نظر از اینکه به چگونه و با چه کلماتی مطرح گردد، حتی حداقل معقولیت و مشروعیت را داشته باشد.

افغانستان نه تونس است که بهارش تا حدی به نتیجه نشست و نه هم مصر که توانست جلو سقوط به دست اخوانیزم را بگیرد. فلج کردن حکومت و حتی براندازی آن در شرایط حساس و شکننده افغانستان کار ناممکن نیست و اما مساله و پرسش بزرگ، سرنوشت ساز و حیاتی این است که پس از آن چه خواهد شد؟!

از تاریخ نه چندان دور باید درس بگیریم. راه را به سوی 9 ثور باز نکنیم و اجازه ندهیم تا فاجعه در ابعاد بزرگتر و نابودی آورترش تکرار گردد. نباید احساساتی شد، نباید دچار فریب و خود فریبی گردید.

به «جماعت گرایان» نباید اجازه داد تا با سرنوشت جامعه بازی کنند. تا دیر نشده است باید صدای مخالفت با هرگونه شعار براندازی و هرگونه شعاری که راه را برای براندازی باز نماید، بلند کنیم.

حمید عبیدی

مشاهده در منبع اصلی