اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397

وزارت امور مهاجران: کشورهای مهاجرپذیر در «سیاست اخراج» تجدید نظر کنند

به گزارش افغان خبر،

مشاهده در منبع اصلی