اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سنبله , 1398

طالبان به زور از مردم عشر می گیرند (سند)

به گزارش افغان خبر،

تخار ولایت همجوار قندوز به زودی به مرکزی برای گروه طالبان تبدیل خواهد شد.

طالبان با تنظیم اصول نامه ای 10 ماده ای در مناطق تحت کنترل خود در تخار، پرداخت عشر برای جنگجویان طالب را واجب کرد.کد(24)

مشاهده در منبع اصلی