اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

به شمول چهار جاده در کابل بودجۀ ۱۰ قرارداد بزرگ عام المنفعه منظور شد

به گزارش افغان خبر،
کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در جلسۀدی‌روزش بودجۀ ۱۰ قرارداد عام‌المنفعه را به ارزش بیش از ۱٫۴ میلیارد افغانی، منظور کرد.
به اساس یک خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، در بین ۱۰ قرارداد منظور شده، ۴ پروژۀ سرک‌سازی در شهر کابل نیز شامل‌اند.
ساخت و قیرریزی سرک‌های پروان سوم، چهارراه تنظیف الی چهارراه لب‌جر، چهارراه پنجصد فامیلی و سرک لیسه مریم از الی خشت هوختیف از جمله سرک‌های‌اند که بودجۀ ساخت آن‌ از سوی رییس جمهور تصویب شده‌است.
در عین حال، اعمار و باز سازی کانال‌های لقی، شهروان و سیاه آب تخار مربوط وزارت انرژی و آب، استخدام شرکت مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش مربوط وزارت فواید عامه و خدمات حفظ و مراقبت فرودگاۀ کابل هم‌چنان بودجۀ‌شان منظور شده‌است.
از سوی ارگ ریاست جمهوری گفته‌است که پروژه حفظ و مراقبت سیستم رادار مزار شریف مربوط اداره هوانوردی ملکی، ۱۹۱ قلم پرزه‌های وسایط نقلیه مربوط وزارت امور داخله، تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و پروژۀ برنامۀ آگاهی‌عامه مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز در قراردادهای منظور شده، شامل‌اند.
گفتنی‌ست که در جلسۀ کمیسون تدارکات ملی روی ارجحیت دادن و فراهم‌کردن زمینه برای شرکت‌های که متعلق به خانم‌های تجارت پیشه هستند، نیز صحبت شد.
 

مشاهده در منبع اصلی