اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

کرکت باعث خرسندی ملت افغانستان گردیده است!

به گزارش افغان خبر، به اعتقاد حکومت، برای عضویت دایمی کشور در شورای بین المللی کرکت زمان مناسب فرا رسیده است!

مشاهده در منبع اصلی