مطالب مرتبط:

اتاق تجارت و صنایع هرات وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده خواند

مطالب اخیر