اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 اسد , 1398

وزیر دفاع امریکا : برای مبارزه سودمند و هدفمند در برابر هراس افگنی، باید فراتر از مرز های افغانستان فکر شود

به گزارش افغان خبر،
کابل  باختر  28  جوزا
وزیر دفاع امریکا گفته است که برای پیروزی در افغانستان  هر استراتیژی که عملی شود  در آن باید  فراتر از مرزهای این کشورفکر شود .
گزارشگر آژانس باخترمینگارد:  نشریه واشنگتن اکزماینردر رابطه  به استراتیژی ایالات متحده امریکا برای افغانستان درگزارشی نوشته است  که امریکا دراین استراتیژی  بر مبارزه  بالای شورشیانی که درپاکستان مستقر اند،تمرکز میشود. دراین گزارش به نقل از وزیردفاع امریکا آمده است که در استراتیژی جدید واشنگتن، بالای  مبارزه باتروریستانی که در پاکستان پناهگاه دارند توجه خواهد شد وبرای پیروزی امریکا  درافغانستان هرتاکتیکی راهبردی که موردپسند باشد  و عملی گردد کار گرفته خواهد شد او تاکید کرده است که در راهبرد تازه در قبال افغانستان  ،فراتر از مرز های  این کشور فکر شود.
در این گزارش آمده است که در استراتیژی جدید امریکا درنظراست بالای پاکستان فشار آورده شود تابرضد شبکه  حقانی  درقلمروش اقدام کند ونیز دراین استراتیژی  برای سرکوب هراس افگنان با حمایت هوایی  نیروهای ناتو نیز تاکید خواهد شد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در هفته گذشته گفته بود که استراتیژی جدید ما درباره افغانستان رویکرد منطقه یی دارد و بزودی به رئیس جمهور دونالد ترامپ سپرده خواهد شد تا درمورد آن تصمیم بگیرید گزارش ها حاکی از آنست که رئیس جمهورامریکا  صلاحیت تصمیم گیری بخصوص در فرستادن سربازان اضافی امریکایی به افغانستان را به جیمز ماتیس وزیردفاع آنکشور سپرده است.
برخی از آگاهان تاکید دارند تا زمانیکه ایالات متحده امریکا ومتحدین اش بالای منابع تمویل  گروه  های هراس افگنان که  در خارج افغانستان  وجوددارند فشار جدی وارد نکند تصمیم گیری های امریکا بی نتیجه خواهد بود . زیرا پاکستان از بر حمایت گروه هراس افگنان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است امریکاو کشور های ناتو نیز درک کرده اند که کشورهای همسایه افغانستان نمی خواهند  که دراین کشور صلح و ثبات برقرارشود.
درهمین حال  روزنامه نیویارک تایمز نوشته است نگرانی دیگر مقام های امریکایی بخاطر مشخص نشدن راهبرد تازه امریکا درمورد پناهگاه های امن هراس افگنان دربیرون مرز های افغانستان است.
از جمله  جنرال جان نیکلسون در مورد  این نگرانی  درکنگره ای امریکا گفته بود این بسیارمشکل  است  تا میدان  جنگ را برنده شوید درحالیکه دشمن درپناهگاه های امن بیرون مرزی جابجا شوندو از پشتیبانی  خارجی  برخوردارباشند باید امریکا درسیاست خود درمورد  پاکستان بازبینی کند .
قبل براین نیز شمار از سناتوران امریکایی ازپاکستان به عنوان  حامی هراس افگنان بخصوص شبکه حقانی درخاک آنکشور انتقادکرده بودند وخواهان توقف کمک های مالی و نظامی امریکا به اسلام آباد شدند.
اما دیده شود که  امریکا د ر استرایتژی تازه خود درمورد افغانستان که در آن تمرکز مبارزه  بالای پناهگاه های  هراس افگنان در پاکستان تاکید صورت گرفته است موفق خواهد شد زیرااگر این تصمیم بطور جدی دنبال شود و حکومت ترامپ واقعآ برمنابع تمویل وتجهیز گروه های هراس افگنان فشار وارد کند  پیروزی برای امریکا در افغانستان به نقطه پایان خواهد رسید .  روشان

مشاهده در منبع اصلی