مطالب مرتبط:

وزیر دفاع امریکا : برای مبارزه سودمند و هدفمند در برابر هراس افگنی، باید فراتر از مرز های افغانستان فکر شود

مطالب اخیر