اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

شش و نیم میلیون کودک در خط فقر قرار دارد

به گزارش افغان خبر،
کابل،2831396،باختر
عبدالرزاق سالار رییس عمومی و تامینات وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا ومعلولین می گوید که شش نیم میلیون کودک در مرض خط فقر قرار دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، از روز ملی حمایت از کودکان آسیب پذیر ،یتیم و بی سرپرست در حالی در وزارت کار و امور اجتماعی گرامی داشت به عمل آمد که کودکان کارگر و بی سرپرست با مشکلات بزرگی دسته و پنجه نرم می کنندو بسیاری از آنها از حق آموزش و پرورش محروم اند و متکفل خانواده های شان اند.
محمد، کودک کارگر است او در صحبت با آژانس باختر گفت که وقتی به مکتب می روم مردم در راه به خاطر لباس های فرسوده ام می خندند.
او گفت که به پدرم گفته نمی توانم تا برایم لباس جدید فراهم کند چون پول ندارد .
وی از دولت خواست تا شرایط کار و آموزش را به کودکان مهیا بسازد.
در همین حال عبدالرزاق رییس عمومی تنظیم و تا مینات وزارت کار و امور اجتماعی گفت که شش و نیم میلیون کودک در افغانستان در خط فقر زندگی می کنند و آن وزارت هیچ بودجه یی در اختیار ندارد تا به این چالش رسیدگی کند امابه همکاری موسسات همکار سعی می کند تا کودکان یتیم و بی سرپرست را تحت پوشش قرار دهد.
در این محفل تجمل الحسین رییس موسسه اسلامیک ریلیف صحبت کرد و افزود که این موسسه در تلاش است تا از کودکان کارگر حمایت کند و در حال حاضر برای سه هزار کودک زمینه آموزش را مهیا کرده است.
این محفل با ترانه خوانی و اجرای پارچه های تمثیلی توسط شماری از کودکان خاتمه یافت. ختم مجیب الله مرزایی

مشاهده در منبع اصلی