اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

اوقات افطار و سحرماه مبارک رمضان

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر28 جوزا
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص ساخته است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروزیک شنبه 28 جوزا ، بیست وسوم  ماه مبارک رمضان، درشهر کابل وقت افطار ساعت 12/ 7  دقیقه شام و سحر ساعت 55 /2 دقیقه سپیده دم مشخص گردیده است .ختم .احمدی

مشاهده در منبع اصلی