اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

پوهنتون شیکاگو به باستان شناسان افغان وعده همکاری داد

به گزارش افغان خبر، براساس گزارشات واصله، پوهنتون شیکاگو امریکا دربخش باستان شناسی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری خواهد کرد!

مشاهده در منبع اصلی