اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

در درون نهادهای امنیتی، دشمن رخنه کرده است

به گزارش افغان خبر،

در پیوند به حمله بر مسجدالزهرا:

1. با ذکر این که سیستم سازی در عرصه تامین امنیت، مسوولیت مدیران ارشد و سران نهادهای امنیتی و مشاوریت امنیت ملی است، هر روز شاهدیم که سیستم موجود، در عرصه تاامین امنیت مشکل جدی دارد، ناکام بوده است و تجارب هر روز مان می‌گوید که با این سیستم امنیتی نمی‌شود جلو دشمن را گرفت.

2. در درون نهادهای امنیتی، دشمن رخنه کرده است و این ضعف بزرگ هر روز و پیوسته از مردم و نیروهای امنیتی قهرمان ما قربانی می‌گیرد و چون آفتاب روشن است که مردم به سران نهاد‌های امنیتی کشور مشکوک اند واعتماد ندارند و بارها به همدستی با دشمن متهم شان کرده اند.

پس با این حالت آیا راه حل بهتر از این جستجو دارید که این سران امنیتی ناکام، معزول شوند و در عوض‌شان، شهروندان صادق، متخصص و مورد اعتماد مردم گمارده شوند تا یک سیستم کارامد جای این ناکارگی و ضعف را در نهاد‌های امنیتی ما بگیرد؟ چرا به کسانی که دهل عصبیت قومی و دشمنی با بخشی بزرگی از مردم افغانستان را می کوبند، هنوز فرصت داده شود تا از امکانات مردم علیه مردم استفاده کنند و با گذشت هر روز ما را بیشتر به قهقرا سوق دهند؟

به جز گماردن مسوولان و سران صادق، متخصص و مورد اعتماد مردم و نیروهای امنیتی که هر روز جانشان را فدا می‌کنند، به جای چند انسان مشکوک و متهم به همکاری با دشمن، راه حل کوتاه مدتی برای این مشکلات وجود ندارد و برای همین ما حساب شده و با دقت «برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول مردم، به جای آنها» را با جدیت مطرح کردیم و برای نجات مردم افغانستان از چنگال تیم «توطیه و ترور» به توکل خدا این خواست را به کرسی می نشانیم.

کنار رفتن چند آدم ناتوان، مشکوک و متهم به همکاری با دشمن، گام بلندی در عرصه تامین اصلاحات بنیادین است.

نوررحمان اخلاقی

مشاهده در منبع اصلی