اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

جوان کوشا و هدفمند

به گزارش افغان خبر، از رشته تحصیلیاش، ادبیات، چندان راضی نبوده است، اما به این امید آن را ادامه داده تا بتواند خود را با دنیای ارتباطات و معلومات وفق دهد. بزرگان گفته‎اند که خواستن توانستن است.

مشاهده در منبع اصلی