اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

جوان کوشا و هدفمند

به گزارش افغان خبر، از رشته تحصیلیاش، ادبیات، چندان راضی نبوده است، اما به این امید آن را ادامه داده تا بتواند خود را با دنیای ارتباطات و معلومات وفق دهد. بزرگان گفته‎اند که خواستن توانستن است.

مشاهده در منبع اصلی