اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

امضای تفاهمنامۀ مالی و تخنیکی در رابطه با اصلاح پروسه های خدمات

به گزارش افغان خبر، تفاهمنامۀ مذکور میان وزارت مالیه، اداره انکشاف بین المللی امریکا و مؤسسه دموکراسی انترنیشنل  به امضاء رسید.

مشاهده در منبع اصلی