اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 26 سرطان , 1398

امضای تفاهمنامۀ مالی و تخنیکی در رابطه با اصلاح پروسه های خدمات

به گزارش افغان خبر، تفاهمنامۀ مذکور میان وزارت مالیه، اداره انکشاف بین المللی امریکا و مؤسسه دموکراسی انترنیشنل  به امضاء رسید.

مشاهده در منبع اصلی