اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

کمیته شاروالی در مکاتب بلخ ایجاد گردید

به گزارش افغان خبر،
مزارشریف 25 جوزا باختر
کمیته شاروالی در مکاتب ولایت بلخ دیروز ایجاد گردید.
به گزارش آژانس باختر، انجینر جان محمد معاون شاروالی بلخ هدف از تشکیل وراه اندازی شاروالی های کوچک شاگردان را در مکاتب تقویت وبلند بردن حس باورمندی، تعهد در برابر شهر و شهروند و به خاطر رعایت محیط زیست، نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی، احترام به حقوق شهروندی دانست و گفت که این کار تاکنون در سی ویک مکتب درشهرمزارشریف به همکاری شاروالی مزارشریف و نهادهای کمک کننده ایجاد شده که مورد استقبال ریاست معارف و شاگردان قرار گرفته است.
او گفت که شاروالی مزارشریف ریاست معارف بلخ با هم تفاهم نمودند که تا فرهنگ شهرنشینی ورعایت حقوق شهروندی را از مکاتب و از شاگردان آغاز نمایند. همچنان معاون شاروالی علاوه کرد که باید فرهنگ شهرنشینی و شهروندی به عنوان یک مضمون آموزشی درمکاتب آموزش داده شود.
صبغت الله مستقیم سرپرست معارف بلخ از طرح شاروالی وایجاد کمیته های شاروالی در مکاتب استقبال کرد.
گلالی متعلم یکی از مکاتب بلخ گفت که ما همیشه مکتب و اطراف مکتب خود را مثل خانه خود پاک نگهمیداریم و هر یک از شاگردان مسوولیت دارد که چیزی را که در مکتب می آموزد به اعضای خانواده خود شریک سازد تا همه بتوانیم درپاک کاری و سرسبزی شهر خود سهم داشته باشیم. ختم/دوستی

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی