اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 1 سنبله , 1398

لطفا با نابغه وزارت دفاع به چشم ملت خاک نزنید

به گزارش افغان خبر،

افغانستان كشور نابغه ها است !
تا سن ٢٣ سالگي اينقدر كارها را كرده:
اگر جمع تقسيم كنيد محترم عاصي حتي در نطفه هم تحصيلات خود را پيش مي برده

قضاوت دست شما است
محترم تمیم عاصی به صفت معاون وزیر دفاع در امور پالیسی و استراتیژی مقرر شد.
موصوف در پست ‌های مختلف در ادارات دولتی از قبیل:
1- رییس پالیسی و انسجام استراتیژی
2- سرپرست حقوق و معاهدات در دفتر شورای امنیت
3- رییس اطلاعات و ارتباط وزارت معادن
4- رییس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت
5- مشاور ارشد وزیر احیا و انکشاف دهات
6- استاد در دانشگاه‌ امریکایی
ایفای وظیفه کرده‌ است.

– تحصیل کرده دانشگاه کلمبیا- امریکا در رشته اداره عامه بوده و دارای سه سند ماستری می‌باشد.
– در کشورهای:
1- فرانسه
2- کانادا
3- هند
4- ترکیه
5- جرمنی
نیز آموزش ‌های عالی مدیریتی و پالیسی‌سازی دیده‌است.

از نظر قیافه شناسی آقای عاصی حدود 21 سال بیش ندارد.
قراریکه همه می دانیم در افغانستان اطفال تا به سن 7 سالگی نرسد شامل مکاتب نمی شود.
حالا حساب میکنیم؛
آقای عاصی هفت ساله بود به مکتب شامل شد
دوازده سال را صرف دروس مکتب نموده
چهار سال را صرف دانشگاه نموده
حد اقل دوسال را صرف اخذ سه سند ماستری نموده
نظر به محاسبه ابتدایی 27 سال صرف تحصیلات شد.

حالا شما جمع و تفریق کنید که تحصیلات عالی در 5 کشور دیگر و ایفای وظیفه در 5 بست کلیدی دولتی چند سال دیگر را دربر می گیرد.

نوت: بنده نتنها مخالف نصب نمودن جوانان در بست های کلیدی دولتی نیستم که از این اقدام نیک استقبال نیز می نمایم ولی لطفا به چشم ملت خاک نزنید.

رسول امید

مشاهده در منبع اصلی