اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

از روز جهانی اهدای خون گرامی داشت به عمل آمد

به گزارش افغان خبر،
کابل باختر 24 جورا
وزارت صحت عامه از روز جهانی اهدای خون به منظور گرامی داشت و قدر دانی از کسانیکه برای نجات جان انسان ها خون اهداء میکنند، تجلیل به عمل آورد.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت صحت عامه به آژانس باختر، دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور اهدای خون را برای بدن مفید دانسته گفت:" اهدای خون، سیستم خون سازی عضویت بدن را بیشتر فعال ساخته و مقدار خون اخذ شده را دوباره جبران میکند که برای جلوگیری از فشار بلند خون، کمک نمودن در تصفیه خون با جگر و گرده، کاهش کلسترول خون و بیماری نفس تنگی موثر میباشد."
همچنان وزیر صحت عامه کشور از کارکردها و تلاش های کارمندان شفاخانه های کابل و اداره کابل امبولانس که زخمی های حوادث اخیر کابل را  به گونه موفقانه تحت پوشش عرضه خدمات صحی قرار دادند، ابراز قدر دانی نموده و نیز اظهار نمود که هیچ کشوری به این پیمانه شاهد مجروحین که اخیرا شفاخانه های کابل شاهد آن بوده، نبوده است ولی مراکز صحی کشور در مقایسه با دیگر کشورها که از اندک ترین امکانات برخوردار هستند بسیار موفقانه توانستند که جوابگوی نیازمندهای مجروحین حوادث اخیر باشند.
همچنان رهبری وزارت صحت عامه از تمام کسانیکه بگونه رضا کارانه با بانک خون ملی همکار هستند و نیز کسانیکه در حادثات طبیعی و غیر طبیعی برای نجات جان مردم خون اهدا میکنند سپاسگزاری نموده خواهان همکاری های بیشتر مردم در این راستا گردید.
به گفته منبع بانک خون ملی، از طریق برنامه راه اندازی کمپاین های جمع آوری خون و ترغیب مردم برای اهدا خون توانسته در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر خون دهنده گان رضاکار در بانک خون ملی جلب نماید. ختم/ جاوید روشان

(Visited 21 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی