اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 2 حمل , 1397

نصیر احمد و مرحبا ستاره های قرآن شدند

به گزارش افغان خبر،
کابل ۲۴/ جوزا باختر
برنامه رقابتی حسن تلاوت قرآن امروز با معرفی دوتن از شاگردان معارف کابل به عنوان ستاره قرآن خاتمه یافت.
به گزارش آژانس باختر این برنامه درآغاز ماه رمضان با اشتراک 150 نفر از تمام مکاتب شهرکابل راه اندازی شد که دربخش لیسه های پسرانه سید نصیر احمد ازلیسه پوهاند غلام صدیق مقام نخست ، نورالحق از لیسه شمس المشایخ مقام دوم و احمد یاسراز لیسه احمدشاه مسعود مقام سوم را بدست آوردند.
دربخش اناث مرحبا ازلیسه داکترعبدالحی الهی حایز مقام او ، شکریه ازلیسه سید الفتح حایزمقام دوم و حسنا از لیسه ملکه ثریا حایز مقام سوم شدند.
برای مقام های اول 15 هزار افغانی، برای مقام دوم 10 هزار افغانی و برای مقام سوم 5 هزارافغانی تحفه اهدا شد.
اسدالله حنیف بلخی وزیرمعارف کشور دراین محفل گفت که مسابقه قرآن امسال به خاطرشناسایی چهره های برتردر سطح کابل دایرشده است.
وی این رایک دست آورد برای آنانیکه درحسن تلاوت قرآن کریم لیاقت و استعداد دارند دانست .
به همین ترتیب محمد سید منصور رییس معارف شهرکابل بیان داشت که ستاره قرآن معارف باحضور 150 شاگرد ازتمام مکاتب شهرکابل آغازشد که درمرحله دوم 31 چهره انتخاب شد و درمرحله سوم 12 نفرانتخاب شدند که ازمیان آنها سه تن از طبقه ذکور و سه تن از طبقه اناث مقام های اول تا سوم را بدست آوردند. ختم / مجیب مرزایی

(Visited 28 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی