اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

بخش کلچر(باکتریالوژی) شفاخانه نایب امین الله خان لوگری افتتاح شد

به گزارش افغان خبر،
پل علم 24 جوزا باختر
بخش کلچر(باکتریالوژی) شفاخانه نایب امین الله خان لوگری دیروز افتتاح شد.
این بخش یک میلیون افغانی هزینه برداشته است و یگانه مرکز تشخیص امراض به سطح زون میباشد.
به گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح مرکز یادشده محمد حلیم فدایی والی لوگر، اعضای شورای ولایتی، روسای ریاست صحت عامه لوگر، شفاخانه نایب امین الله خان لوگری و داکتران اشتراک داشتند.
محمد حلیم فدایی والی لوگر در صحبت با خبرنگار آژانس باختر، افتتاح مرکز یادشده را یک گام موفق در تشخیص امراض کشنده به سطح زون عنوان کرد و افزود که با فعال شدن آن دیگر ضرورت نخواهد بود که مردم برای تداوی به کابل مریضان شانرا انتقال دهند.
همچنان والی لوگر گرفتن مقام دوم را برای شفاخانه نایب امین الله خان لوگری به اساس سروی وزارت صحت عامه در درمان مریضان برای تمام داکتران تبریک گفت و افزود که 97 درصد مردم از خدمات این مرکز صحی رضایت دارند، اما عدم رضایت سه درصد دیگر آن نبود احصائیه درست از نفوس لوگر میباشد.
داکتر گل رحمن شاهی سرپرست ریاست صحت عامه لوگر گفت که بخش باکتر یالوژی و کلچر که به سطح زون یک مرکز مهم ومعیاری با وسایل عصری میباشد که با فعال شدن این بخش داکتران میتوانند با انجام معاینات درست از امراض ، سینه بغل و سایر امراض مزمن نمونه گیری کنند و تداوی درست را با مصرف کم اقتصادی انجام دهند.
قابل ذکر است که در حال حاضر پنجاه و سه مرکز صحی در مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر فعال میباشد.    دوستی

(Visited 27 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی